Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 20-04-2016