Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 02-03-2016