Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 07-10-2013

1. Opening en mededelingen
Dhr. Hesseling opent de vergadering en heet iedereen welkom .
- Dhr. W. Hollander zit niet meer in de ANBO, er is nog geen reserve voor dhr. Klok.

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 01-07-2013
De Huurdersraad heeft nog niets gehoord over het energiebesparende project van Lefier aan de Donkere Curtiusstraat. Mw. Van der Veen informeert hiernaar bij mw. L. Meindertsma van Lefier en laat het AB weten wat of het wel of niet door gaat. Het Politiek Debat gaat niet meer door in plaats daarvan heeft de Huurdersraad het secretariaat van elke partij een flyer gestuurd met speerpunten. Dit verslag is verder doorgenomen en is goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 24-06-2013
Dit verslag is verder doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

- Verslag structureel overleg Steelande wonen d.d. 03-06-2013
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

- Verslag directieoverleg Lefier d.d. 24-06-2013
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Geen bijzonderheden.

4. Informatie uit en naar de wijken
- Westerbroek
Het Sinterklaasfeest voor langdurig zieken en 80-plussers is op 30 november.
Er worden nieuwe energiezuinige woningen gebouwd, dit zijn geen huurwoningen maar koopwoningen.

- ANBO
De ouderenraad heeft 10 punten ingeleverd bij de politieke partijen en heeft daar nog geen reactie op.
Vrijdag 11 oktober is er een Life-style beurs in de Kalkwijckhal.
Zondag 27 oktober heeft dhr. Klok Lefier als gast in de studio bij Radio Compagnie, het onderwerp is ouderenhuisvesting.

- Boswijk
Begeleid wonen voor geestelijk gehandicapten, de Eikendal, gaat verhuizen. In het pand zelf komt antikraak. Woensdagmiddag 27 november wordt er een sinterklaasfeest georganiseerd in de Tibbe. De organisatie van het grote Sinterklaasfeest is in volle gang. In Boswijk probeert de bewonersorganisatie wegbewijzering met achtergrondinformatie over de straatnamen aan te schaffen.

- Gorecht West
Er is een aftrap gemaakt met de Johan Cruiffcourt in Gorecht West. Er is een laatste avond, een werkatelier, met bewoners en Lefier geweest over de nieuwbouw. Bewoners waren tevreden over de woningen en de huurprijzen.

- Woldwijck
Woldwijck Midden wordt een pilot in het speelplaatsenbeleid.

- Huurdersraad
Er komt een hele grote verandering binnen Lefier. Het is de bedoeling dat een heleboel dingen centraal geregeld wordt, omdat de fusie nu pas goed uitgewerkt wordt. Steelande wonen is bezig om nieuw beleid te maken, maar er is nog weinig van bekend. Het is duidelijk dat het een beheergroep wordt, met weinig tot geen investeringen, maar ze proberen het onderhoud wel op peil te houden. Er is een avond geweest in Gorecht West over de woningen die daar gebouwd worden n.a.v. de sessies met de bewoners. De Huurdersraad is gevraagd om hier gekwalificeerd advies over te geven.

- Spoorstraat Kieldiep
Er is een burendag geweest in de wijk. Deze is goed bezocht, vooral door allochtonen. De AJC is getript en is het wachten tot er gebouwd wordt.
Mw. Laning heeft een afspraak met Henk Lambeck van Lefier over de ingediende klachten. Er komen nieuwe brievenbussen in alle flats.

5. Discussiepunt: Betaalbaarheid naar aanleiding van het junidebat tijdens het uitje van Lefier 7 juni
Lefier is een woonlastenonderzoek gestart. De tussenstand van de uitslag ligt op een respons van ongeveer 15%. De vraag is of er belangstelling is voor een bewonersavond in december of januari. Iedereen neemt deze vraag ook mee naar de achterban. De huren moeten geregionaliseerd worden/ blijven, dus niet uniform. Niemand wil in Hoogezand dezelfde huur betalen als voor een woning in Groningen.

6. Rondvraag
- Er is een mail rond gegaan of er belangstelling is voor een cursus vanuit het RoH van drie avonden. Tot op heden heeft er nog maar een iemand op gereageerd, heeft er nog iemand belang bij en zijn er nog andere punten of vragen voor het RoH? Er zijn geen vragen of onderwerpen voor het RoH en weinig belangstelling voor de cursus.

- Wanneer het etentje plaatsvindt? De datum is geprikt op vrijdag 6 december.

- Boswijk heeft een mail gestuurd naar Mooiman, omdat de wijk verpaupert. De vraag is of dit ook in andere wijken voor komt. Deze vraag hoort officieel niet hier te liggen, omdat het niets met huurders zaken te maken heeft. Iedereen neemt deze vraag mee naar de achterban en kan dan met het halfjaarlijks overleg over oud en nieuw besproken worden.

7. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 25 november 2013.
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.