Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 28-01-2013

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.

- Dhr. Klok komt later

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 26-11-2012
- Naar aanleiding van het verslag vraagt mw. Voorma wat de prijzen zijn van de cursussen.
Wanneer de cursus naar Hoogezand gehaald wordt staat daar een vaste prijs voor en hoe meer deelnemers hoe lager de prijs, met ongeveer 20 deelnemers is het ongeveer een kleine 100 euro per persoon. Een cursus in Utrecht volgen kost ongeveer een kleine 200 euro per persoon.
- Dit verslag is doorgenomen en is na correctie goedgekeurd.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Het sociaal statuut is weer klaar en ondertekend.
Verder zijn er geen bijzonderheden.

4. Informatie uit en naar de wijken
- ANBO
Dhr. Klok heeft het verslag van het overleg met Mathilde Stam meegenomen. Als ouderenraad gaat de Anbo de dorpen in en om H-S in om de ouderen te horen.
De Anbo heeft een goede en drukbezochte Nieuwjaarsvisite gehad in de Kern, maar politiek gezien is er maar een partij op komen dagen.

- Boswijk
Kerstactie in de wijk was wederom geslaagd. Iedereen is weer bij elkaar gekomen om de straatspeeldag te organiseren. De bewonerscommissie is samen met Vosholen in overleg om een draaiboek maken voor wanneer het weer echt vriest buiten. Zodat zij dan direct leuke activiteiten kunnen organiseren, ijspret.
De St. Antoniusschool wordt waarschijnlijk in 2015 gesloopt, Gerard is geweest met iemand van het Noorderpoortcollege om te kijken wat er met dat stuk grond gedaan kan worden. Hier wordt onderzoek naar gedaan door studenten van de bachelor vastgoed opleiding van het Noorderpoortcollege. Dit wordt dan een project van deze studenten.
Sportimpuls heeft een enquete in de wijk gehouden om te kijken waar behoefte is aan sport, dit is gedaan door Michiel Smit van het Huis van de Sport.
Er komt weer een paasactie met de paashaas in de wijk.

- Noorderpark
De nieuwbouwwoningen aan de Rembrandtlaan, aan de kant van de Jan Steenstraat kampt met het vochtgehalte. De bewonerscommissie heeft samen met Lefier gekeken of het verholpen kan worden. Inmiddels is het probleem verholpen.
Er staan weinig dieren in de dierenweide. De bewonerscommissie wil proberen of ze er meer dieren bij kunnen krijgen van de gemeente.
De schouw wordt weer opgepakt, de laatste keer is een poos geleden.
De bewonerscommissie wil meer samenwerken met de buurtvereniging en het wijkcentrum, dit gebeurd nu niet.
Dhr. H. Meertens gaat de Tuindag in Oost dit jaar organiseren.

- Margrietpark
Dinsdag 19 februari bestaat de bewonersorganisatie 15 jaar en heeft dan feest.

- Gorecht West
De containeractie was een erg groot succes. De bewonerscommissie wilde dit niet vanwege de hoge kosten, maar dit is buiten de bewonerscommissie om gegaan. Er is kerstfeest geweest in de Vredekerk, deze was weer erg drukbezocht. Aar werden ook loten verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar de Johan Cruijfcourt. Het benodigde geld is nog behaald en de actie duurt nog voort.
Overleg Tuindag is weer begonnen. De Tuindag wordt zaterdag 20 april bij de Vredekerk gehouden.
Dinsdag 22 januari is het plan gepresenteerd van de eerste fase van de wijkontwikkeling, dit is een gedeelte van de Ter Laanstraat. Er worden ongeveer 100 woningen gesloopt en 136 woningen komen er voor terug. Het ziet er open en mooi uit op de maquette. De sloop begint in maart, eind van dit jaar moet het bouwrijp zijn en begin 2014 begint de bouw.
De renovatie van de woningen aan de Schaepmanstraat ligt voor op schema en gaat erg voortvarend. Er zijn geen klachten, maar het valt de bewoners tegen wat voor impact het heeft wat rommel enz. aangaat.

- Westerbroek
Er is een hennepplantage opgerold in de zelfde woning waar al eerder een plantage is opgerold toen er andere bewoners inzaten. De dorpsvereniging gaat met Lefier in overleg over de toewijzing van mensen voor deze woning.
Het geld dat gereserveerd was voor het dorpshuis, proberen ze ook gereserveerd houden voor Westerbroek.

- Spoorstraat Kieldiep
In december heeft de bewonerscommissie samen met de baptistengemeente een Brokekoor uitgenodigd, deze heeft kerstliederen gezongen in de kerk. De samenwerking met de buurtvereniging is hersteld. De bewonerscommissie gaat samen met de baptistenkerk het project eten in de kerk organiseren, met aansluitend een inloopochtend, dit moet nog uitgewerkt worden. Dit jaar bestaat de wijk 50 jaar. Bewegen op muziek voor ouderen is weer opgepakt.
De bewonerscommissie gaat een paasontbijt organiseren samen met de baptisten en buurtvereniging.

- Huurdersraad
Het beheerplan van Gorecht West wordt besproken. De bewonerscommissie Gorecht West heeft dit plan ook gekregen. De Huurdersraad kan zich in dit plan vinden en houden de vinger aan de pols. De Huurdersraad is op zoek naar een ander pand, omdat Lefier het huidige pand nodig heeft voor de huisvesting van het sociaal team. Er zijn is een alternatief pand aangeboden, dit wordt nog bekeken of het een geschikt pand is.
De Huurdersraad heeft een vernieuwde website en is ook te volgen op twitter @HuurdersraadHS

5. Activiteitenplan en eindafrekening Huurdersraad
- De tuindagen staan verkeerd vermeld in het activiteitenplan.
Onder punt 4 van het activiteitenplan staat nog 2012, moet 2013 zijn!
- De eindafrekening goedgekeurd.

6. Discussiepunt: Concept beleidsplan participatie Lefier
Er wordt aangegeven dat in het stuk van Lefier veel herhaling staat, veel van hetzelfde.
Voor het gevoel wordt er veel afgeschoven op de wijken. Er is uitgelegd dat het ook de bedoeling is dat er meer geparticipeert wordt, dat bewoners meer betrokken worden bij activiteiten van Lefier. Bewonerscommissies zoals wij die kennen, gemengde commissies, worden niet genoemd. Als er over bewonerscommissie gesproken wordt, bedoelen ze er flatcommissies mee. Er wordt wel over samenspel gepraat maar wordt niets vastgelegd over overlegpartners zoals de bewonerscommissies. Dit wordt meegenomen naar Lefier.
De Woonadviescommissie is een commissie dat advies geeft met nieuwbouwprojecten van Lefier.
Dit hebben ze in Stadskanaal en het zou mooi zijn als dit ook in Hoogezand gerealiseerd kan worden. Verder is dit een goed stuk.

7. Rondvraag
- Dhr. J. van der Heide vraagt of de Huurdersraad een advertentie heeft voor in wijkkranten. Dit is een goed idee en wordt meegenomen.
- De vraag wordt gesteld of er klachten binnen komen over tocht van het complex aan de Klompestraat, 4 hoog van Lefier. Men schijnt hier last van te hebben en met Lefier bezig te zijn hierover. Bij de Huurdersraad zijn hier geen klachten over binnen gekomen. Het is ook de bedoeling dat de huurders eerst moeten proberen er met de verhuurder uit zien te komen, voor de Huurdersraad iets kan betekenen.
- In februari is er weer een Regionaal overleg van Huurdersorganisaties en de vraag van het DB is of er nog vragen vanuit het AB zijn voor het RoH. Er zijn geen vragen.
- De Algemene Vergadering van de Huurdersraad valt samen met de kennismaking met de burgemeester en bewonerscommissies.
De Huurdersraad kan hier ook bezwaar tegen in brengen en zal dit ook doen.

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende AB vergadering is woensdag 20 maart 2013.
Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.