Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 6 februari 2012

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom, vooral dhr. Van der Heide (Noorderpark) die voor de eerste keer aanwezig is.
-Dhr. A Viel heeft ook in het PBO zitting genomen als afgevaardigde van het Margrietpark.

2. Verslag AB Huurdersraad d.d. 12-12-2011
- In Spoorstraat Kieldiep hebben de bewoners de rapportage van het legionella onderzoek nog niet ontvangen. In Margrietpark is er van één woning bekend dat deze getest is op legionella en dat diegene die de test heeft uitgevoerd, gezegd heeft dat er een verhoogd risico aanwezig was. Hier wordt wederom niets mee gedaan. Het DB zal contact met Lefier opnemen over de rapportage.
- Er werden bloemen uitgereikt bij het symposium Burgers inde Benen, maar alleen aan de professionals en niet aan de vrijwilligers, deze kregen niets.
- Dit verslag is goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 19-12-2011
-Wat is een aanvulling van het keukenplan? Er zijn teveel klachten binnengekomen over de manier waarop het keukenplan wordt uitgevoerd, er wordt gekeken hoe dit in de toekomst beter kan en dit komt bij het oorspronkelijke keukenplan.
- ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen), zodra het nieuwe beleid hierover bekend is, worden de bewoners hierover ingelicht en wordt het ook op de site van de Huurdersraad en in het blad van Lefier geplaatst.
- De Huurdersraad (het DB) wordt goed bij het traject van de servicekosten betrokken.
- Dit verslag is doorgenomen en er zijn verder geen op of aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- Het PBO heeft gemaild dat het AB van het PBO vindt dat het onderwerp brandgangen in de wijken hoort en niet wijkoverstijgend is. De bewonerscommissies moeten dit met de desbetreffende instanties regelen.
- Rapport van brandbeveiliging in complexen is goed ontvangen door VVe van de Crown Residence en het bestuur van de Huurdersraad hoopt op meer positieve reacties.

4. Informatie uit en naar de wijken
- Anbo
Op de parkeerplaats bij de Vredekerk staat regelmatig een bus te draaien, mensen hebben daar last van. Dit moet via Mooiman of via de afdeling vergunningen van de gemeente gemeld worden.

- Margrietpark
- Bij het complex Bloemenstate en de Zijlen zijn ze al 1,5 jaar met Lefier in conclaaf over de verlichting van de fietsenstalling, deze doet het niet. Er is nu een noodverlichting aangebracht en deze brand 24 uur per dag. De verlichting van de buitendeur doet het ook niet. De deur van de fietsenstalling gaat erg moeilijk, met het gevolg dat de deur vaak open blijft. Daardoor zijn er inmiddels al 2 fietsen en een scooter gestolen. Lefier laat niets van zich horen en leveren slechte service. Het DB neemt dit mee naar het structureel overleg en koppelen het terug naar dhr. Viel.

- BOSK
-Er is nu al een aantal weken een sportuurtje op de woensdagmiddag waar 20/25 kinderen aan meedoen. Dit is eerst voor 10 keer, er wordt gekeken of dit uitgebreid kan worden.
-Ook dit jaar is de bewonerscommissie van plan om een paasontbijt te organiseren samen met de baptistenkerk. Vorig jaar was dit een groot succes.
- In de oude Aletta zit nu Noord Nederlands Toneel en in maart komt er een voorstelling.
- De bewonerscommissie heeft de BOR schouw gelopen.

- Westerbroek
- De nieuwe buurtagent is Harko Terpstra.

- Noorderpark
-Er zijn problemen met de schuttingdeuren van de woningen van de Jan Steenstraat, deze hangen scheef en sluiten niet goed. Deze schuttingen heeft Lefier geplaatst en zijn van het begin af aan al niet goed geweest. De bewoners van deze woningen klagen ook al van het begin af aan over scheuren in de woningen. De woningen zijn nog maar 9 jaar oud. Lefier doet hier niets aan. Ook dit wordt meegenomen naar structureel overleg Lefier door het DB.

- Sterrenflat
- Het project “Terug naar de klant” van Woonzorg Nederland wordt in het hele land doorgevoerd, nadat het een succesvol project bleek te zijn elders in het land.
-Het nieuwe Woldwijckcentrum wordt op 17-02-2012 opgeleverd en op 31-03-2012 is de opening, het oude pand wordt gesloopt op 19-03-2012.
- Op 21 april is er een tuindag op de Pleiaden.
- Woldwijck Midden wil in mei een fietsbingo en een viswedstrijd organiseren.

- Gorecht West.
- Op 16-02-2012 is de evaluatie van oud en nieuw in het Kropshuus te Kropswolde.

- Huurdersraad
- Het NOL (Noordelijk Overleg Lefier) heeft een gesprek gehad met C. Buys (interiem directeur Lefier) en dit gesprek is positief verlopen. Er is vanuit het NOL geen bezwaar tegen de bestuursveranderingen, maar de manier waarop de RvC met de huurdersorganisaties om is gegaan klopte niet. Het standpunt van NOL ten opzichte van de RvC is nog steeds hetzelfde. -In de Mansholtstraat start organisatie ZIEN in de Sloep een sociaal pension.

- PBO
- Het DB van PBO vraagt zich af of ze wel door moeten gaan. Vorige week is er een bijeenkomst geweest daar waren H. Meertens, H. Raspe (KZW), A. Cremers (KZW) en Margrietpark aanwezig. De bewonerscommissies vragen zich af of er voldoende draagvlak is om het PBO nog laten te bestaan. De Huurdersraad vindt dat het PBO moet blijven bestaan, anders wordt het weer een organisatie net als de Woonkoepel voorheen.

5. Discussiepunt: Kooprecht voor huurders
De regering wil de corporaties verplichten om de huurders die hun woning willen kopen, ook mogen kopen. Vanuit het AB is veel weerstand tegen dit idee, omdat de beste woningen verkocht worden en de woningen die het meeste onderhoud nodig hebben niet verkocht worden. Waardoor je een versnippering van het bezit van de corporaties krijgt. De coöperaties houden op deze manier te weinig sociale huurwoningen over.

6. Rondvraag
- Dhr. W. Hollander: De Anbo wil graag bankjes aan het Kieldiep en de Troelstralaan en een zebrapad bij de ING bank bij het winkelcentrum. De Anbo heeft hierover een gesprek gehad met de gemeente maar men hoort hier verder niets meer over. Voor deze vragen moet men bij het PBO zijn.
- Dhr. A. Viel meldt dat er een bankje bij de Burg. Jonkerstraat is verdwenen, deze was betaald uit het wijkbudget.
- Mevr. W. Vos vraagt of het AB nog punten heeft die donderdag meegenomen kunnen worden naar het ROH.
Het AB komt met het punt over hoe je de officiële instanties zover krijgt dat je binnen een bepaalde termijn een antwoord krijgt.

7. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 2 april om 19.30 uur. Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.